And so it is...

Wednesday, November 16, 2011

Score A: The On-Going Scam ContinuesSambungan:

Untuk lebih memahami kedudukan amalan head-hunting yang dianggap negatif di dalam amalan MLM, seseorang perlu memahami terlebih dahulu hakikat MLM yang sebenar. Multi-level Marketing, sebagaimana yang sepatutnya difahami daripada namanya, adalah amalan pemasaran (marketing) sesuatu produk atau rangkaian produk-produk atau perkhidmatan atau kedua-duanya yang memberi ganjaran komisen kepada pengedar yang berjaya memasarkan produk/perkhidmatan syarikat MLM berkenaan bukan sahaja di atas jumlah yang berjaya dipasarkan secara peribadi, malah juga, melalui dan dibatasi oleh formula pengiraan yang ditawarkan di dalam pelan ganjaran, di atas jualan yang berjaya dihasilkan oleh rangkaian pengedar-pengedar di dalam kumpulannya. Ringkasnya, perbezaan antara Multi-level Marketing dan marketing biasa adalah sifat "Multi-level" yang membenarkan seseorang meraih keuntungan daripada produk/perkhidmatan yang berjaya dipasarkan oleh pengedar-pengedar di dalam rangkaiannya juga, sedangkan di dalam konsep pemasaran biasa atau dikenali juga sebagai SLM (Single-level marketing) keuntungan yang diraih oleh seseorang "marketer" cuma lah komisen di atas jualan peribadinya sahaja.

Malangnya, ciri "Multi-level" yang memberikan kelebihan melalui "leveraging" terutamanya dari segi masa dan tenaga ini juga membuka suatu ruang untuk dimanipulasi menjadi suatu bentuk "money game", biasanya dikenali sebagai "pyramidal money game" di mana peserta-peserta mencari wang dan keuntungan melalui proses "recruitting" atau "headhunting". Proses ini sangat fundamental di dalam "pyramidal money game" (di Malaysia biasanya amalan ini dirujuk sebagai Skim Cepat Kaya, walaupun realiti bagi kebanyakan peserta adalah cepat miskin, yang kaya cuma penganjur skim dan segelintir "peserta awal"). Kenapa? Kerana itupun cara para peserta mendapatkan wang dan keuntungan iaitu dengan mengambil sebahagian dari wang penyertaan yang dibayar oleh peserta baru. Tiada perniagaan, tiada produk, tiada perkhidmatan, cuma permainan wang yang pasti runtuh apabila bilangan kemasukan ahli baru tidak lagi mampu menampung bayaran yang dijanjikan kepada peserta-peserta sedia ada. Ini adalah money game yang dijalankan secara "naked", tanpa berselindung (dalam sejarah Malaysia, Skim Pak Man Telo adalah salah satu contoh "naked money game" yang pernah popular sekitar tahun 80an dahulu).

Untuk mengelakkan penipuan skim sebegini dari dapat dikesan dengan mudah, pelbagai label digunakan oleh penganjur skim untuk menutup operasi ini daripada diketahui oleh bakal-bakal mangsa dan juga oleh penguatkuasa undang-undang. Antara label atau topeng yang paling popular adalah MLM (walaupun ada di sana topeng-topeng lain seperti internet investment, pelaburan forex, pelaburan emas, ternakan lembu, kambing, ikan keli, skim menderma, skim tolong menolong, wang pos, oil and gas, high yield investment dan lain-lain). Kenapa label MLM popular digunakan untuk menjalankan money game? Kerana seperti money game, MLM juga ada melibatkan proses recruitting, menaja atau membawa masuk ahli-ahli baru. Apa yang malang, ramai ahli masyarakat termasuk yang bergiat aktif di di dalam MLM nampaknya tidak atau kurang faham tentang perbezaan "recruitting" di dalam MLM dengan "head-hunting" di dalam money game.
  
Berbeza dengan "head-hunting" di dalam "money game" yang menjadi sebab dan cara untuk seseorang peserta mendapat keuntungan, "recruitting" di dalam MLM pada asasnya tidak membawa sebarang keuntungan sebenar kerana keuntungan cuma boleh berlaku apabila berlaku penjualan produk. Yang ada pada masa "recruitting" berlaku adalah "potensi" mendapatkan keuntungan, belum lagi keuntungan sebenar. "Recruitting" di dalam MLM boleh dianggap membawa keuntungan sebenar apabila ia mewakili aktiviti menggerakkan produk kepada pengguna-pengguna baru atau mewakili aktiviti mendapatkan pengedar-pengedar baru bagi menggerakkan produk kepada pengguna-pengguna akhir melalui aktiviti-aktiviti perniagaan. Oleh kerana itu, syarikat-syarikat MLM tradisional tidak membayar sebarang komisen untuk "signing up" ahli baru. Komisen cuma mula dibayar apabila ahli baru tersebut membeli produk. Syarikat-syarikat MLM yang baru biasanya cuba memintas langkah ini dengan mem"pakej"kan terus produk untuk dibeli oleh ahli yang baru direkrut. Amalan menawarkan pakej produk ini walaupun pada asalnya merupakan suatu strategi perniagaan yang boleh diterima, namun sekiranya telah bermutasi sebagai suatu gabungan amalan "head-hunting" dan "front-loading" atau "inventory loading" bakal merubah sesuatu perniagaan MLM menjadi "money game".

Ini yang perlu dielakkan melalui penawaran pelan ganjaran yang dapat menggalakkan sikap yang betul di kalangan pengedar, bukan pelan ganjaran yang terlebih menekankan kepada "recruitting" semata-mata. Pelan ganjaran sahaja tidak memadai. Produk yang mempunyai permintaan sebenar yang tinggi di kalangan pengguna juga membantu mengelakkan sesuatu perniagaan MLM disalahguna menjadi "pyramidal money game". Selain dari faktor pelan ganjaran yang di"design" untuk "reward the correct behaviour", antara yang paling penting adalah sikap para pengedar sendiri, terutamanya yang telah mencapai tahap "leaders" di dalam mempromosikan perniagaan. Sekiranya para pengedar, terutamanya "leaders" mampu menseimbangkan antara aktiviti "recruitting" dan pergerakan produk kepada pengguna akhir sebenar (genuine endusers), perniagaan MLM mampu kekal sebagai a viable and legitimate business practice. Sekiranya aktiviti "recruitting" is "over promoted" sampai menganak tirikan "excitement" tentang keistimewaan dan kegunaan produk serta meminggirkan pergerakan produk kepada pengguna akhir sebenar, maka aktiviti "recrutting" yang berlaku sebenarnya adalah "head-hunting" di dalam sebuah permainan wang yang mengelirukan peserta dengan bertopengkan penjualan pakej produk permulaan (entry product package). 

Kenapa aktiviti ini dikatakan mengelirukan (nampaknya lebih tepat dikatakan menipu) peserta? Kerana sebagaimana yang ditekankan oleh ramai para pengkritik MLM, skim sebegini sebenarnya berdepan dengan "mathematical impossibilities" kerana ia menjual mimpi kepada para peserta untuk menjadi kaya raya melalui aktiviti menrekrut peserta baru, bukan melalui perniagaan atau penjualan produk. Mimpi ini adalah palsu untuk majoriti peserta dan cuma benar kepada segelintir peserta yang berjaya memastikan kemasukan ramai ahli baru ke dalam rangkaiannya bagi menampung pendapatan lumayan yang dijanjikan di dalam skim tersebut. Itupun, ia merupakan kekayaan yang sementara kerana skim sebegini bakal runtuh sebaik sahaja bilangan kemasukan peserta baru tidak cukup atau tidak cukup praktikal bagi menampung bayaran yang dijanjikan kepada para peserta sedia ada. Ketidakcukupan ini pasti berlaku kerana kekayaan didasarkan kepada kemasukan ahli baru semata-mata. Cukuplah kalau kita ambil perkembangan 4 x 4, iaitu setiap peserta cuma perlu mencari empat peserta baru dan memastikan duplikasi berlaku iaitu setiap dari empat peserta baru tadi juga melakukan aktiviti yang sama, iaitu mencari empat peserta baru. Lakukan penggandaan itu sebanyak 12 kali, bermakana untuk sistem ini "viable" secara relatif berpanjangan, seseorang peserta perlu mempunyai 67,108,864 peserta di dalam rangkaiannya! Mungkin angka-angka ini agak kurang jelas, biar kita spell out the numbers: apabila duplikasi seorang peserta berlaku secara perfect sebanyak duabelas kali duplikasi menurut strategi seorang peserta cari empat peserta, maka peserta tersebut memerlukan ENAM PULOH TUJUH JUTA, SERATUS LAPAN RIBU DAN LAPAN RATUS ENAM PULOH EMPAT orang peserta di dalam rangkaiannya. Secara lebih ringkas dan tidak begitu terpeinci, jumlah peserta di dalam rangkaian SEORANG peserta tadi setelah perfect duplication berlaku adalah sekitar 67.1 juta orang. Sekiranya skim ini dijalankan di Malaysia, bermakna peserta tadi memerlukan lebih dari dua kali ganda jumlah KESELURUHAN penduduk Malaysia! Ya, mungkin didebatkan oleh sesetengah orang bahawa a perfect duplication sebegini tidak akan berlaku dan oleh itu tidak akan berlaku jumlah bilangan peserta yang begitu ramai, impossibly too many. Namun hakikatnya kekal bahawa skim yang mempromosikan kekayaan dan keuntungan melalui kemasukan ahli baru semata-mata sebenarnya adalah suatu penipuan kerana majoriti peserta akan mendapati bahawa kekayaan yang dijanjikan adalah milik penganjur skim dan segelintir peserta sahaja sedangkan majoriti cuma menjadi penyumbang dana atau alat ke arah itu. It is a clearly flawed concept dan memang berdepan dengan mathematical impossibility yang diterangkan di atas.

SOALAN: kalau begitu keadaannya, kenapa Panel Penasihat Syariah yang dilantik Kenshido masih mengesahkan kepatuhan syariah amalan MLM Kenshido? Jawapannya, kerana analisis yang kami lakukan semasa proses penilaian kepatuhan syariah dijalankan menunjukkan bahawa the mathematical impossibilities is actually neutralized by commercial viability of product movement, genuine product movement to genuine endusers through legitimate business activities. Sekiranya genuine product movement ini dipinggirkan, cuma aktiviti recruitting coupled with inventory loading sahaja yang didewa-dewakan, maka the commercial viability is no longer there. What is left then is the mathematical impossibility ignored through dream selling. The equation is: "recruitting + inventory front loading - genuine product movement to endusers = illegal or at least unethical head-hunting". Bila ini berlaku, PPS tidak mempunyai pilihan melainkan menyatakan bahawa status kepatuhan syariah yang pernah disahkan tidak lagi kekal. Sijil kepatuhan syariah yang dikeluarkan bukannya a blank cheque. Ada syarat-syarat dan sebab-sebab kenapa ia dikeluarkan. Sekiranya syarat tidak terpenuhi dan sebab tidak lagi berdiri, maka sijil kepatuhan syariah itu sendiri tidak lagi bererti.

JAWAPAN KEPADA SOALAN KEDUA:
Wujud atau tidaknya "headhunter" di dalam perniagaan ScoreA bergantung kepada wujud atau tidak amalan "head-hunting" sebagaimana yang diterangkan di atas kerana apabila berlaku amalan "head-hunting", maka pengamalnya iaitu "headhunter" tentulah wujud. This is a question of fact. Para pengedar yang bergerak di lapangan mungkin lebih mampu memberikan jawapan yang lebih tepat berbanding PPS.
  
Biar kita lihat asas-asas penting terlebih dahulu: produk, pelan ganjaran dan sikap para pengedar, terutamanya leaders di dalam menjalankan perniagaan Score A.

Berkaitan produk, walaupun produk Score A bukan merupakan produk fizikal, sebaliknya adalah produk maya (virtual product) atau lebih kepada kelayakan menggunakan portal melalui activation code dan tempoh kelayakan menggunakan portal (seperti airtime) melalui top up code, PPS tidak melihat perkara tersebut membawa kepada ketidakpatuhan syariah. Berbeza dengan lambakan produk maya yang banyak dipromosi melalui internet yang hakikatnya tidak mempunyai genuine need and demand melainkan sebagai a cheap and convenient excuse to run a pyramidal money game, kami dapati portal Score A mempunyai genuine need and demand daripada kumpulan sasaran iaitu ibubapa yang mempunyai anak-anak pada atau menghampiri umur persekolahan lebih-lebih lagi yang bakal menduduki peperiksaan-peperiksaan besar mengikut silibus pelajaran Malaysia. Memang diakui selera pengguna berbeza-berbeza terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Namun hakikat bahawa ada di kalangan ibubapa yang lebih selesa menggunakan cara-cara belajar yang konvensional melalui buku-buku latihan dan kelas-kelas tuisyen tidak bermakna produk maya yang ditawarkan melaui portal Score A secara automatik menjadi tidak patuh syariah atau secara automatik merupakan produk yang tidak genuine.

PPS mengambil masa untuk meniliti kandungan yang ditawarkan melaui portal Score A serta mengambil maklum tentang respon ibubapa yang anak-anak mereka menggunakan produk Score A sebagai strategi pembelajaran mereka dan mengadakan lawatan ke pusat server yang digunakan. Keseluruhan proses analisa yang dilakukan mendorong PPS untuk membuat kesimpulan tanpa ragu-ragu bahawa produk portal pendidikan Score A tidak menimbulkan sebarang isu ketidakpatuhan syariah. Kesimpulan ini dicapai, antara lain, dengan mengambil pendekatan meletakkan diri PPS pada kedudukan ibubapa yang biasa, ordinary reasonable parents (bukan ibubapa yang terlampau sophisticated and analytical dan bukan juga ibubapa yang terlampau simple-minded and naive) dan hasilnya PPS dapati bahawa ada kemungkinan yang real, dengan keterangan yang jelas berkaitan manfaat dan kos produk, untuk ordinary reasonable parents secara rela hati membeli produk Score A untuk dimanfaatkan oleh anak-anak mereka. Ini sahaja, di dalam konteks pemasaran MLM, belum memadai; PPS perlu memastikan bahawa bukan sahaja kumpulan sasaran berpotensi berminat untuk membeli produk yang ditawarkan, perlu ada kemungkinan yang real untuk mereka berminat membayar harga yang ditetapkan penjual TANPA mengambil kira pelan ganjaran MLM yang ditawarkan. Ringkasnya sebagai penanda aras, DUA soalan utama perlu dijawab:

SOALAN PERTAMA: Tanpa pelan ganjaran MLM yang disediakan (seolah-olah kita bayangkan produk ini dijual secara traditional retailing atau single-level trading), adakah kumpulan sasaran masih berminat untuk membeli produk yang ditawarkan? Sekiranya jawapannya adalah TIDAK, ini bakal menimbulkan isu ketidakpatuhan syariah kerana berkemungkinan besar produk tersebut semata-mata merupakan topeng atau an excuse untuk menjalankan pyramidal money game. Sekiranya jawapannya YA, kumpulan sasaran masih berminat untuk membeli walaupun tanpa plan ganjaran MLM, kita perlu menjawab pula:

SOALAN KEDUA: Tanpa pelan ganjaran MLM yang disediakan (seolah-olah kita bayangkan produk ini dijual secara traditional retailing atau single-level trading), adakah kumpulan sasaran masih berminat untuk membeli produk yang ditawarkan PADA HARGA YANG DITAWARKAN? Sekali lagi, sekiranya jawapannya TIDAK, ini bakal menimbulkan isu ketidakpatuhan syariah kerana ianya suatu petunjuk yang kuat bahawa produk yang ditawarkan adalah semata-mata topeng kepada a disguised money game dan bukannya untuk menjalankan a legitimate business.

Melalui analisa yang dijalankan terhadap fakta-fakta yang ada, PPS berpuas hati bahawa jawapan kepada kedua-dua soalan di atas untuk portal Score A adalah in the affirmative: YA, dengan keterangan yang jelas berkaitan manfaat dan kos produk, kumpulan sasaran masih boleh berminat, tanpa mengambilkira pelan ganjaran MLM yang disertakan, untuk membeli produk yang ditawarkan pada harga yang ditawarkan.

Berkaitan pelan ganjaran pula, PPS dapati walaupun secara asasnya ia masih patuh syariah, namun ada masih banyak ruang untuk ditambah baik bagi mengelakkan atau meminimakan manipulasi. Malah apabila mengambil kira sikap sebahagian masyarakat yang lebih teruja untuk mengambil jalan pintas mengaut kekayaan dengan meminggirkan amalan perniagaan yang beretika dan munasabah, mungkin tidak keterlaluan untuk dikatakan bahawa sudah sampai masanya untuk penambahbaikan pelan ganjaran diberi perhatian serius oleh pengurusan syarikat dan para pengedar demi untuk memastikan bahawa "the plan does reward the correct behaviour". Secara lebih specific, pelan ganjaran perlu mendorong pergerakan produk yang genuine kepada genuine end-users dan BUKAN mendorong kegiatan recruitting semata-mata atau secara dominant kerana pelan pemasaran yang over-reward aktiviti recruitting apabila digabungkan dengan amalan inventory loading bakal menjelma menjadi aktiviti head-hunting. Dengan kata lain, perniagaan MLM pada ketika itu bertukar menjadi money game.

Peranan PPS adalah memberi panduan dan bimbingan kepada syarikat dan para pengedar supaya tindakan-tindakan mereka tidak menjejaskan status kepatuhan syariah yang pernah disahkan. Setakat ini, tindakbalas daripada pihak syarikat terhadap cadangan-cadangan dan teguran-teguran yang dibuat oleh PPS umumnya adalah positif. Pihak pengurusan syarikat nampaknya terbuka kepada cadangan-cadangan penambahbaikan yang diutarakan oleh PPS, namun PPS akur kepada hakikat bahawa perubahan, walaupun ke arah yang lebih baik, biasanya elok tidak dilakukan dengan cara yang terlampau drastic. Apapun, cadangan-cadangan PPS untuk mesyuarat bulanan antara PPS dan pihak pengurusan serta leaders, begitu juga Seminar Kepatuhan Syariah secara sekurang-kurangnya bulanan juga berjalan lancar. Kebelakangan ini syarikat mula melaksanakan cadangan yang bukan sahaja datang daripada PPS, malah daripada sebahagian leaders juga iaitu Product Knowledge Seminar yang saya lihat sangat penting untuk menjadi faktor pengimbang, demi menjauhkan aktiviti-aktiviti yang asalnya merupakan aktiviti-aktiviti perniagaan dan kerjasama berpasukan dari bertukar menjadi aktiviti permainan wang dan manipulasi berangkaian.

Pengedar-pengedar pula, ada di antara mereka yang nampaknya memberi komitmen tinggi mempromosi dan menghadiri, ada yang sampai berulang-ulang kali, Seminar Kepatuhan Syariah yang diadakan secara bulanan. Namun ada juga sebahagian pengedar yang masih nampak seolah-olah sambil lewa dengan penghayatan kepatuhan syariah dan kurang memberi keutamaan kepada proses menambah ilmu dan maklumat, sebaliknya nampak lebih obsessed kepada idea dan gerakerja untuk menjadi kaya dengan cepat. Memang tidak ada halangan pada dasarnya untuk seseorang berusaha menjadi kaya dengan cepat, namun usaha tersebut perlulah dilakukan dengan cara yang betul dan asas yang tepat yang mana memerlukan mereka berusaha mengisi dada dan fikiran dengan ilmu dan maklumat yang kemudiannya perlu dilaksanakan dan dihayati dengan cermat.

Dari perbezaan sikap para pengedar inipun sebenarnya kita dapat mengenalpasti perbezaan sikap dan penerimaan oleh leaders terhadap nasihat dan cadangan daripada PPS kerana di dalam budaya MLM, biasanya what the leaders promote, the downlines will adopt. Ada leaders yang pada penilaian PPS mempunyai pengalaman dan kefahaman yang cukup dan memadai untuk menyedari kepentingan produk dan pergerakannya kepada pengguna akhir di dalam perniagaan MLM demi menjamin suatu perniagaan yang munasabah, stabil dan berjangkamasa panjang. Ada sebahagian yang lain pula samada yang berpengalaman atau tidak, yang faham atau tidak faham, atau sengaja atas sebab-sebab yang tersendiri untuk tidak faham, nampaknya kurang menekankan kepentingan produk dan juga kepentingan pengetahuan tentang produk dan nampak lebih teruja dengan idea perniagaan yang meletup-letup, tetapi malangnya cuma sekadar manifestasi kepada "bubble growth" yang bersifat illusory dan lebih merupakan natijah jangka pendek yang lahir daripada aktiviti-aktiviti yang lebih mirip kepada aktiviti head-hunting berbanding genuine movement of products to genuine end-users.
  
Dari penerangan-penerangan di atas, saya memilih untuk memberi an open-ended answer kepada soalan kedua: Wujudkah head hunter dalam perniagaan Score A? Sila tanya dengan jujur dan jawab dengan lebih jujur perkara-perkara ini:

1) Sekiranya aktiviti utama yang diamalkan di dalam perniagaan Score A adalah recruitting dan inventory front loading, iaitu para pengedar membeli pakej produk yang besar dan melakukan aktiviti menrekrut ahli-ahli baru yang juga diminta membeli pakej produk yang besar DENGAN MEMINGGIRKAN strategi bagi menyalurkan produk-produk yang telah dibeli tadi kepada pengguna akhir melalui aktiviti-aktiviti perniagaan yang sebenar, maka ya, wujud headhunters di dalam perniagaan ScoreA. Dengan bahasa yang lebih mudah: join, beli pakej besar, produk simpan. Cari pengedar-pengedar baru untuk join sebagai downline yang juga beli pakej besar, produk simpan. Mereka ini pula cari para pengedar baru di bawah mereka yang juga beli pakej besar dan simpan sahaja produk dan seterusnya, maka amalan ini hakikatnya adalah head-hunting dan perniagaan ini telah bertukar menjadi a disguised money game atau money game bertopengkan MLM dan oleh itu tidak patuh syariah. Apa yang perlu dilakukan oleh para pengedar adalah memberi sokongan kepada usaha-usaha PPS dan juga pengurusan syarikat bagi menghentikan atau sekurang-kurangnya mengawal amalan sebegini dari berterusan. Cara yang paling praktikal adalah untuk setiap pengedar masing-masing tidak melakukan amalan ini atau berhenti dari melakukannya dan juga tidak mempromosikan kepada orang lain untuk melakukannya.

2) Sekiranya aktiviti utama di dalam perniagaan Score A adalah menggerakkan produk samada produk pendidikan Score A atau produk kesihatan Optiberry kepada para pengguna akhir yang sebenar (termasuk kepada diri sendiri dan keluarga) dengan cara perniagaan yang betul (bukan dengan cara duplikasi beli dan derma) dan aktiviti recruitting berjalan secara munasabah sebagai mewakili aktiviti menambah bilangan pengguna atau pengedar-pengedar baru atau dengan erti kata lain, aktiviti recrutting tidak sampai meminggirkan pergerakan sebenar produk kepada pengguna akhir, maka tidak ada atau sekurang-kurangnya tidak berleluasa headhunters di dalam perniagaan Score A. Sekiranya ini keadaannya, para pengedar perlu memberi sokongan kepada usaha-usaha PPS, pengurusan syarikat dan leaders untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi prestasi ini.

Feedback yang jujur daripada para pengedar Kenshido International Sdn Bhd adalah sangat-sangat dialu-alukan demi kebaikan bersama dan demi keuntungan yang bersih, stabil dan berpanjangan. Feedback yang ikhlas daripada bekas pengedar, para prospek, bekas prospek dan mereka yang ada cukup maklumat tentang apa yang sebenarnya berlaku di lapangan juga boleh membantu. The first step to improve and to be better is to admit that we have a weakness or weaknesses that need to be addressed. Blind denial is not an option.
واالله اعلم بالصواب و هو يهدي الي سبيل الرشاد
  

Meanwhile... on the other side of the world

Aidid Mu'addib is bitchin'... 
He hates naive people who live in La-La Land

What is this man? Why the self-justification and the collective delusions that is still abundantly evident amongst all you deluded hacks that has been pissed on by Jason Kok? Who the fuck here believe that Jason Kok the pork-eater (who has no use for "air mutlak" after taking a dump), does give a rat's ass if ScoreAss is syariah-compliant or not... or whatever. He just bought a RM10 mansion in Tropicana Golf and Country Resort (right smack in the middle of PJ), and if he's not around there - he's frolicking in Melbourne, probably parking his millions (all you meleis fuckers'/suckers' millions, if you're not paying any attention), and grinning like crazy thinking about the way his ScamA is progressing. Shit! Dah cakap omputeh pulak aku neh...

[...taking a deep drag on a cigarette, and figuring out how to say things nicely, and in Malay]

Tuan-puan sekalian,

Daripada masa dolu-dolu lagik, bila mana wujudnya jenis perniagaan jual barang ya amat la mahal (tanpa justifikasi yang waras) dengan kaedah MLM di dalam dunia kita ni, iaitu sejak Amway et. al. bertungkus-lumus mengajak omputeh di Amerika untuk sesama mengencing sanak-sedara dan sahabat-handai masing-masing - alasan yang sentiasa diberi untuk memberi justifikasi dan rasa sedap-hati-syok-sendiri dalam proses pengencingan dalam proses perniagaan tersebut, adalah:

"Proses perniagaan kami adalah satu kaedah pemasaran yang mana jualan produk kepada konsumer adalah matlamat utama, dan ianya bukan bercirikan head-hunting dan pyramid-selling, di mana keadaan agihan habuan berbilang-tingkat yang kami amalkan adalah satu kaedah yang viable dan tidak akan merugikan ahli/distributor kami dari segi jangka panjang"... (yeah,right!).

Tanyalah mana-mana orang atasan syarikat-syarikat MLM yang wujud sekarang, baik di USA, mahupun di Malaya - itulah alasan tegar yang akan diberikan, sedangkan secara intrinsiknya, pelan pemasaran MLM itu tidak boleh lari daripada fakta bahawa ianya sememangnya suatu kaedah "pyramid-selling" atau senang cerita: SKIM PIRAMID JUAL PRODUK. Udah kalau ada syarat tajaan kepada setiap ahli (tak terkecuali) dan adanya agihan habuan daripada downline ke upline, berbilang tingkat... dey kichi mana mahu larik? OK, pada sapa-sapa yang tak familiar dengan al-kesah Amway (32 tahun dulu) yang jadi modal universal industri MLM untuk terus men-scam manusia tamak yang dungupiang di seluruh dunia sejak berpuluh tahun, ini ceritanya:

In re Amway Corp. (93 F.T.C. 618; full name In the Matter of Amway Corporation, Inc., et al.) is a 1979 ruling by the United States Federal Trade Commission concerning the business practices of Amway, a multi-level marketing (MLM) company. The FTC ruled that Amway was not an illegal pyramid scheme, but ordered Amway to cease price fixing and cease misrepresenting the apparent success achieved by the average distributor.

Complaint:
The FTC filed a complaint on March 25, 1975, alleging five counts of violating Section 5 of the Federal Trade Commission Act:[1]
▪ Count I of the complaint alleged that Amway engaged in resale price maintenance.
▪ Count II alleged that Amway allocated customers among distributors and restricted the distributors' source of supply as well as the retail outlets through which they may resell;
▪ Count III alleged that Amway restricted the distributors' advertising.
▪ Count IV alleged that Amway misrepresented that substantial income may be obtained from geometrical increases in the number of distributors in the chain recruiting operation of the Amway distribution plan.
▪ Count V alleged that Amway misrepresented the profitability of a distributorship an
d the potential for recruiting new distributors and failed to disclose the substantial business expense involved and the high turnover of distributors.

Oral arguments were heard on June 6, 1978.

Results
The FTC stated Amway was not an illegal pyramid scheme since the Amway system is based on retail sales to consumers. Amway has avoided the abuses of pyramid schemes by:
▪ not requiring an entry ("headhunting") fee;
▪ making product sales a precondition to receiving the performance bonus;
▪ requiring the buying back of excessive inventory; and
▪ requiring that products be sold to retail consumers.
The administrative law judge also found that "Amway is not in business to sell distributorships and is not a pyramid distribution scheme."

>>>Fast forward to the 1990's and 2000's, statistics showed that >99.9% Amway distributors failed to earn enough profit in their business, due to the intrinsic structure of the MLM business practices, whilst Amway grew and grew, and earn billions of dollars in revenue, and spread far and wide, in many countries of the world. The above excuse is still given, even when the situation of the unsustainability of this method of marketing is evidently clear. Amway is a PYRAMID SCHEME. The US government still permits the MLM industry to propagate, even though their own citizens suffer a lot of hardship and loss, due to the fact that, the MLM industry has already become a billion dollar money making machine all over the world, and this in turn, makes it a lucrative source of income for the country, from the outside... from all those country who has no strict rules concerning MLM and pyramid-schemes (such as... Malaya). The "outside" includes you and you and you and you too... here in Malaysia. Duh! Shit! Cakap omputeh lagik.

Jadi, daripada penerangan penasihat syariah ScoreDuh - i.e Tuan Engku Ahmad Fadzil, dia menjustifikasikan bahawa bzns Jason Kok ini patuh syariah kerana (atau jika) motif utama perniagaan ini adalah jualan produk, iaitu jualan portal e-learning ScoreDumbass kepada konsumer, dan bukannya atas head-hunting per se. Ini jawapan/pandangan Aidid Mu'addib pulak:


And another thingamajig-whatchamacallit:
SOALAN: kalau begitu keadaannya, kenapa Panel Penasihat Syariah yang dilantik Kenshido masih mengesahkan kepatuhan syariah amalan MLM Kenshido? 
Jawapannya, kerana analisis yang kami lakukan semasa proses penilaian kepatuhan syariah dijalankan menunjukkan bahawa the mathematical impossibilities is actually neutralized by commercial viability of product movement, genuine product movement to genuine endusers through legitimate business activities. Sekiranya genuine product movement ini dipinggirkan, cuma aktiviti recruitting coupled with inventory loading sahaja yang didewa-dewakan, maka the commercial viability is no longer there.

Komen Aidid Mu'addib: Ahli panel PPS berpendapat bahawa, kerana produk ScoreAss itu viable secara komersial, kaedah pemasaran berbilang tingkat binari yang jadi amalan Kenshido itu di-NEUTRALISED-kan secara automatik gitu. Jadi tak perlu risau kalau >50% ahli yang join pasti akan rugi kemudian hari kerana kaedah pyramid-selling binari ni - sebab? Kalau ada sejuta orang join ScoreAss, yang rugi hanya 50% lebih sket aje brader. Apa ada dengan 500,000 orang meleis suckers bang? Those 50% useless bums that lose aren't that important for us to bother about. Apa salahnya kita "sacrifice" sejumlah 50% ahli ScoreAss... supaya 1% kaya-raya, 10% untung sket-sket, dan 30-40% hanya pulang modal? It's for the good of the community what? The comunity of 1% btw... and of course, for the good of Jason Kok too - the very good friend of the Malays. Sorraaaaiiittt!

Haiyaaaa! Apek... Who are these people trying to kid here anyway? Sedang Melayu dan meleis tengah pum-pang pum-pang bertelagah pasal halal-haram ScoreAss (yang aku memang dah cakap haram-laknat sejak setahun lepas lagik), jumlah ahli/reseller skim piramid ni terus bertambah-tambah setiap hari, dan kadar manusia yang akan kena kencing dan tergolek-dog tak lama lagik terus meningkat (tanda-tanda penghujungnya sudah menampakkan diri) - dan jumlah keuntungan Jason Kok terus naik ke ratusan juta - dan secara senyap-senyap dia dah/sedang hantar parking duit tu semua kat Melbourne - seronok ya amat mamat tak cebok nengok orang melayu terlalu senang ya amat kena kelentong dengan janji keuntungan seciput. Meh aku kasi korang ingat balik apakebendanya pelan pemasaran ScoreDumDum neh:


Apa yang ko nampak tu dey? I dunno about some dumbass people - but that marketing plan above is binary pyramid-scheme... no matter whatever some assholes would try to spin it to be. Jadi, apadehal kalau niatnya nak jual portal e-learning dan bukan untuk head-hunting? Kenapa nak salahkan golongan ahli ScoreAchtung yang takde agama yang buat head-hunting... yang dah kaya-raya sekarang... kalau ScoreAss itu memang dari asal sampai matinya adalah buta-buta satu skim piramid yang amat sempoi. How naive can some meleis be? Sapa faham apa yang aku nak sampaikan setakat ni?

In a perfect world - ScoreArgh! boleh dijadikan sebagai satu kaedah perniagaan yang mana ianya melibatkan jualan e-portal untuk pembelajaran untuk anak-anak meleis yang emak-bapaknya dungupiang. Tapi, kalau syarikat Kenshido dah gunakan skim piramid binari sebagai kaedah pemasarannya - adakah ahli ScoreAss benar-benar bersalah 100% dalam usaha mereka untuk menjadi meleis tak beragama dalam usaha mereka untuk jadi kaya buat skim piramid - sebab peluangnya memang telah disediakan oleh syarikat Kenshido secara terbuka dan terang-terangan. Hanya parasite MLM yang bingai aje (macam bebudak meleis yang sengap-bingai yang tak faham permainan ekonomi skim piramid dan perasan alim-alim gitu) tidak akan mengambil kesempatan untuk dapat duit bebanyak dengan kaedah perniagaan sebegini. Tak payah la ada sapa-sapa yang suka cakap "sistem MLM tak salah, pengamalnya yang kadang-kadang buat benda salah". What the hell boy? Kalau sistem perniagaannya memang ada peruntukan untuk buat skim piramid, dan kalau skim piramid itu dilakukan dengan jaya, ada orang boleh kaya-raya, ko nak salahkan mamat dan minah yang tamak-haloba tu jugak dan bukan salah syarikat penganjur? 

(Actually, dua-dua pihak salah macam kepundek. Macam la semua orang Melayu kat Malaya ni "naive" dan dungupiang nak mampos? Some of us understand this twisted economic games quite well...  but I understand too that the fight ain't fair. And what's more? The Malayan government actually is doing jack-shit... Duh!). 

Daripada plan pemasaran binari di atas, kenapa aku cakap ianya sangat membahayakan ekonomi orang Melayu - sedang korang berdolak-dalik kecoh pasal halal-haram bzns kejadah neh? Setiap ahli yang join ScoreAss ini tidak akan puas hati jika dianya hanya menjual portal e-learning ini satu-persatu, tanpa mencari downline dia sendiri (sekaligus melakukan head-hunting skim piramid) sebab kadar keuntungannya tidak akan tinggi. Kalau head-hunting... woohoohoo! longkah brader. Syarikat Kenshido memang sengaja memberikan mereka peluang untuk melakukan keje lahanat kapiaq (after all, Jason kapiaq itu memang kapiaq gilabab samdol woi!) supaya bzns ini berkembang dengan laju, dan kadar kemasukan duit orang Melayu ke akaun Jason Kok juga akan jadi laju macam peluru. 

Let me put this in another perspective: Sapa ke kejadahnya Aziz Samad si kerani cikai wadefak parasite yang aku dengar dah kaya-raya jadi mastermind satu geng ScoreAsshole neh? Dia mungkin dapat juta-juta hengget keuntungan sebab downline meleis dungupiangnya ada beratus atau beribu... tapi Jason Kok dah dapat 10-20 juta daripada hasil usaha Aziz Samad yang mengelentong hebat anak bangsa dia sendiri. Bayangkan ada 100 makhluk parasite species "Aziz Samad" sekarang tengah menghasut bebudak meleis yang masih belum kena kencing untuk join ScoreAss... jadi si Jason Kok sudah tentu kaut ratus juta. Setiap mastermind itu akan dapat sket-sket aje brader, sedangkan Jason Kok dan bininya akan dapat habuan daripada setiap ahli yang join bzns dungu ni... Aziz Samad dapat habuan daripada downline dia sahaja, Jason Kok dapat habuan daripada setiap ahli yang join ScoreAss. Dan produknya harga RM5 (maybe less, sebab ianya produk maya, tak perlu ada kilang atau pembungkusan atau logistik) dan ianya dijual kepada meleis duungu dengan harga RM600, or whatever. Korang pencacai ScoreAss yang tak sedar keuntung gilabab, yang dah berjaya ngompol ribu-riban setiap sorang kiranya sekarang memang berbangga dapat kutip duit orang Melayu macam bangsat kapiaq la erk? Fuck you, all fucking assholes!

ScoreAss ni nama aje skim piramid binari - tapi untuk setiap ahli yang join, mereka tidak akan berhenti mencari downline selagi mahu, sebab lagik banyak "immediate downline", lagi banyak duit laknat boleh masuk poket, lagik seronok boleh kasi anak-bini makan duit sebegini (supaya anak-anak masing-masing membesar sebagai johan... a.k.a. setan). Aziz Samad si kerani cabok mungkin ada 236 downline, si Sepol mungkin ada 53, si mamat mungkin ada 14... tapi ramai yang hanya ada 2 atau 3 downline sahaja - tapi setiap ahli tak kesah berjaya atau tidak akan contribute duit free sama itu Jason Kok. 

Kalau purata setiap ahli ScoreDumDum ini ada 4 downline masing-masing - jangan la sapa-sapa nak kasi alasan bahawa perkara "exponentialism" seperti gambar kat kiri ini tidak berlaku, in real life. Kalau tak berlaku, kat mana ahli yang takde downline tu pegi ustaz? They just disappear like a freaking fart in the wind. Even so... the fart still stinks, dontcha know? Setiap ahli akan cuba untuk cari downline... bar none. Kalau purata seorang ahli ada 4 downline, skim piramid ScoreAss akan "propagate" down, dari satu level ke satu level, di mana setiap ahli di mana-mana level akan berusaha untuk cari downline masing-masing (dan akan bermimpi jadi millionaire dalam masa 6 bulan). 

THIS MULTILEVEL PROPAGATION WILL SURELY HAPPEN - PEOPLE WHO HAS NO DOWNLINE WILL NOT JUST DISAPPEAR INTO THIN AIR. THIS THING IS REAL, SOME PEOPLE WILL GET BURN FOR SURE. A HUGE NUMBER OF PEOPLE WILL SUFFER.

Those with no downlines are losers, but still they contribute to Aziz Samad (a bit) and to Jason Kok (huge amount of money baby!). Pada level 12, ScoreAss memerlukan lebih daripada 4 juta ahli untuk memastikan semua bahalol 11 tingkat teratas ada dapat duit (sedikit atau manyak-manyak), tetapi yang 4 juta orang ini nak dapatkan keuntungan daripada mana pulak? Daripada 16 juta orang yang datang dari mana? Okay, kalau ada WUJUD 16 juta pak sanggup, dia orang nak cari 67 JUTA orang daripada mana pulak dik? Daripada Indonesia (Indon ada lebih daripada 200 juta penduduk tu! Woohoohoo!)? STOP TELLING ME THIS THING DOES NOT HAPPEN. IT IS HAPPENING AND IT WILL HAPPEN MORE AND MORE IN SCOREASS, AS TIME FLIES... AS WE SPEAK. Any business system that has "head-hunting" as a method of increasing it's sales, will need a definite increment in resellers numbers day to day... and my friend, that is what most educated called - SKIM PIRAMID BUTA-BUTA TU SAMDOL WOI! To those ScoreAss (Jason Kok)suckers: What the fuck is wrong with you people?  

Apa sebenarnya yang menggusarkan Aidid Mu'addib, sampai terasa pulak nak tulis pasal ScoreAss neh sekarang? Sedangkan ini cerita sudah lama, dan sudah masuk angin gilabab... sebab aku dah bongkar dan explain panjang lebar pasal scam ini sebelum ini - dan korang yang dah biasa lepak kat blog ni sure tangkap boring baca benda yang sama, itu-itu jugak. Here's the thing people:

>>> Lagi lama ScoreAss ni berkeliaran mencari mangsa di kalangan orang Melayu, lagi besar jumlah reseller yang ada, lagi banyak tingkat bzns berbilang-tingkat ini, lagi besar jugak keuntungan Jason Koksaka, lagi banyak duit orang Melayu akan keluar daripada masyarakat Melayu, lagi ramai yang akan suffer bila ScoreAss ini collapse. Fikirkan benda sempoi ni - kalau ada seorang manusia berlanggan ScoreAss untuk anak dia, dia hanya beli sekali (bukan macam beli shampoo, beli beras, beli kondom, dll, yang dibeli berulang-kali), maka jumlah manusia yang akan beli portal e-learning akan abis jugak akhirnya, lepas sorang ke sorang ke sorang. Aku ulangi: LEBIH BANYAK DUIT ORANG MELAYU KELUAR DARIPADA MASYARAKAT MELAYU! Jadi, apakah nasib kepada meleis yang join di level yang penghujung yang sekoq-sekoq perasan nak jadi millionaire tu? Kalau purata downline adalah 4 (seperti carta di atas), berapa ramaikah umat Melayu/Meleis yang akan rugi bila skim piramid ini collapse? Sekurang-kurangnya 75%.

Kalau ada 100,000 ahli ScoreAss - bila ianya collapse, at least 75,000 meleis akan kerugian. Yang untung mungkin 500 orang - yang kaya-raya macam fira'un - sorang: Jason Koksaka. Kalau 1 juta orang? At least 750,000 manusia akan kena kencing, bersedekah duit free kepada upline masing-masing (serta sedekah jugak pada Mr. Koksaka), sedangkan mereka tidak akan dapat apa-apa pulangan whatsoever. These people will not disappear like shit passing through a roaring river. These people are real living people. THESE PEOPLE ARE MOSTLY ORANG MELAYU. Do you all care? Honestly? That is all to it... apa yang kompius nye neh?

Fuck it... the fuck do I care? But then... I can't help myself I guess. I know that I will not lose a single cent - because I can't bear to do this ScoreAss pyramid-scheme myself, and I can't push myself to steal money from other people - my own people. But it just break my heart to think of all those suckers that will lose in the end. For what man? So that a few can be rich like that kapiaq makan babi? That is fucked-up man! What is fucking wrong with this country? What is fucking wrong with all you orang Melayu? Why do you all just let things be? Dan kenapa la ada korang yang bersekongkong dengan kapiaq dan al-munafiqun dan scammers haramjadah? For a little money? Fuck you to hell!

Udah la.... suko ati ko la jang. Tapi yo, kalau ada salah-sorang korang penganut MLM datang dokek den, pehtu cubo buek promosi skim piramid kek den... ko akan ku humban masuk dalam lubang jamban dengan penuh kasih-sayang... pastu aku flush.
____________________________________

Hey... what is happening here btw?


 Duh!
  
Lastly... souvenir daripada geng badut sarkas.


149 comments:

azwan said...

1st?

rayNVern said...

2nd?

azureus said...

3rd?

shame on you if you fool me once,
shame on me if you fool me twice.

shame on who then if you fool 1 million meleis????

Admin said...

Lol,dah expired :-P

En.Mat.Adam said...

nice entry..
tapi score a dah mula lesu skrg ni..
ramai sedar benda ni buang karan je..

ilufne said...

bang,
ko memang gigih dok ulang benda ni over and over and over kuasa soploh again!

respek kat ko tak penat2 nak menyedarkan anak bangsa. aku ni pulak yang naik meluat kat manusia2 penyamun tuh!

aku doa ko sentiasa kebabom! :D

Aidid Mu'addib said...

What choice do I have?
A meleis sucker is born every minute...
A ringgit of Malay money goes out the door every second.

azwan said...

Macam mana PPS Score A boleh justify yang MLMers sentiasa join Score A sebab product, bukan sebab reward? Interview sebanyak mungkin MLMers? Camne dorang boleh conclude camtu?

Dorang kena practical, tunjukkan proof of concept. Not analyze here and there, not just simple ground work. Compare business performance 1 buat cara MLM, 1 lagi SLM. Thats how you justify.

And then, how come boleh sure giler2 those MLMers are not distracted with the reward system? Its just a matter of answering question yes and no. Kira PPS ni pernah menyamar jadi one of potential downline, observe yg "leaders2" kimak MLM ni langsung tak pernah cakap pasal reward masa bercakap atas stage / masa recruitment? Again...camne PPS justify semua ni?

Customer buy product sebab emosi, bukan sebab rasionalisasi. Customer go for common things first. The reason why they buy any product in the market because they are "familiar" with the brand. Sebut burger, 1st thing popped up in mind is McD. Nak sampai tahap tu.

Dalam kes MLM Score A, kira first thing popped up "Sebab nak anak2 aku berjaya"??? Tak jadi gitunye...Org masuk MLM sebab nak kaye beb. Telah di brainwash berpuluh2 kali pasal reward system MLM tu. So reward system dah bertepek berkarat termampat berbabi dlm otak MLMers2 tu. Tu yg benda pertama keluar dalam kepala otak MLM = NAK KAYA CEPAT. Tu justification nye. Takdenye sebab nak score A+ subjek maths ke menda.

PPS ni self delusion la. Aku setuju dgn ko Aidid. Prinsip asas manusia tu buat keputusan pun taktau.

Haiyaaa....thats why benda2 gini aaaa...panel2 ni semua kena engage dgn the right brain. melambak profesor2 mcm2 bidang kat univ tu. useeee them! gabungkan kehebatan pakar2 semua. jgn perasan tak sudah2..

Jiji said...
This comment has been removed by the author.
Sicher said...

mathematical impossibilities is actually neutralized by commercial viability of product movement

haha wtf? Denying mathematics, a concrete and proven science, with an unrelated statement?

Like saying, "Okay saya tahu 1+1 =/= 18 tapi disebabkan dengan kertas soalan ini dibuat oleh bini baru bapak saya, maka kesalahan itu dineutralkan dan saya dapat markah penuh. Yey!

When maths say it's impossible, it's impossible. This kenshido guy is just covering his eyes and ears and screaming LALALALALALA I'M NOT LISTENING I'M GETTING RICH NO MATTER WHAT LALALALALA

Sicher said...

Ahahahaha licence expired

This is great news

Mr Freak ; gatal tengkok mu said...

aidid, apa jadi dengan mamat gebang yang nak jumpa hang tu? yang WAN_MUSE tuh..ada ke jumpa hang? (yang dok hentam gila babi dekat bawah thread doktor rozmie)

cakap macam lebat gila babi setan..nak jugak aku tau, dia jumpa dan menyampaikan buah pemikiran dia ke?

9W2ORB said...

yeah..this should do it, but i think lots of palepundek will come here and try to score their asses...

Nina said...

part 'geng blazer' tu aku suka. cos aku dgn naifnya pernah pg meeting celaka ni (padah berkawan dgn budak melayu kampung kuat drama) and si gemuk yang jadi speaker malam tu brag of pasal dia mampu pakai suit mahal. like, hello? ko ingat aku ni fashion reversed sgt? ko pakai blazer murah je tu ek gendut, dah la tak match dgn suar slack tu.

pastu bila aku and kawan aku taknak join, mula nak paksa2 tanya itu ini. pastu nak suh bayar rm70 untuk test2 aje. bila dah kalah debate dgn aku, dia suh leader lain pulak pujuk aku. eh salah, diorang bukan kalah debate, diorang terus taknak kacau aku lepas aku cakap english. haha, tak sangka itu rupanya garlic for these money sucker

ilufne said...

Dalam kes MLM Score A, kira first thing popped up "Sebab nak anak2 aku berjaya"??? Tak jadi gitunye...Org masuk MLM sebab nak kaye beb. Telah di brainwash berpuluh2 kali pasal reward system MLM tu. So reward system dah bertepek berkarat termampat berbabi dlm otak MLMers2 tu. Tu yg benda pertama keluar dalam kepala otak MLM = NAK KAYA CEPAT. Tu justification nye. Takdenye sebab nak score A+ subjek maths ke menda.

bro azwan,
sunguuhhhhh!!

takdenya orang nak joinT mlm pasal nak 'tolong member' dapat income 5 figs sebulan. bullshit nak mampus namanyer.

semuanya pasal nak lepas kepala tengkuk memasing. nak kaya short cut. hangin betoi kalau penyamun2 ni dok jaja 'niat nak tolong orang melayu' sukses dalam bisnes. annoying like hell!

i.S.m.A~n.A.d.i.A said...

hampir2 trjebak ngn skor A ni..2 kali kena ajak dengan kenalan g sumwhere,tup2 kena dgr ceramah dia..bosan la..aku dahla xminat nmbor..dia suh kira camane bayaranla,ganjaranla,hape2 la..plak tu yg mengajak sibuk beria,xde duit starting xpe,diorang leh cover.. pastu siap pujuk,xkan xnak tgok adik2 bjaya dlm pelajaran.. siap tnjuk hasil dr score A tu,dorg dapat beli kete swift la, motorbike la..haktuih!! skrg da tduduk snyap sbb da xde pekdah natang tu

Bomoh Hujan said...

pak trafik leh saman x? kuikuikui lesen mampuih tu.. hahhahhahhahahahaha.... alahai.... berbilang tingkat bebal.. skorek ni... jason kok xreti nak baca dah ke? dok kira luit2.. ja...

salman faris hamat said...

hahahah.....
score Asss..
ambo didatangi geng Monavieee dari kl...
mampus ore klate ku....
present tunjuk duit masuk mingguan dan harian.....
berapo zakat dan LHDN x tahu jika rm35K seminggu...huhuhuhu

The red budu said...

hari tu blk raya haji kt perlis, atok mertua sepupu bini aku dtg duk canang betapa bagusnya minum air monavie, nampak gayanya geng2 ni setelah tak dapat cari makan di bandar, dirong pi tipu orang tua di kampung, macam celaka

Anonymous said...

aku baca entry ni rilek-rilek sambil menghirup melantak segelas coffee...tetiba tesedak baca ugutan Miasara Syuhada, woowww awek ganas carut

mama said...

Aidid,
ahkak ada tunjuk blog ni pada kawan MLM,

mcm biasa la pentegar pentegar MLM ni akan ckp blog ni nak jatuhkan business org melayu, bla bla bla.

then ahkak ckp balik, blog ni bukan sekadar ckp, ada facts, baru dia terdiam

konklusinya, diorg ni mmg dh gelap hati dgn duit
MLM ni as simple as ko mmg makan duit org, sebab tanpa downline ko takkan jadi kaya raya, tapi apa jadi pada downline ko lantak pi.

joe said...

haku pon pnah hampir terjebak, tapi sbb dr awal2 lagi aku ade sket knowledge pasal MLM ni (based on mathematical, exponent), the kencingan from them is not berjaya <--nice inglis, just ignore it

p/s makhluk pencinta duit org melayu tu cakap dia punye income 200 hengget sejam, okeh honestly I was terkincit to that

Azham Ariff said...

Hurmm.. aidid, this is what happen when the average book read by meleis is like 2 books a year.. buku ilmiah der, bkn novel or picisan2. When we should read like 50 books a year.

These ppl will tend to be darn STUPID and BELIEVE what others who already got what they wanted says. And then convincekan org len yg what they believe in is ULTIMATE TRUTH. Bila org len argue dgn their belief, they start to get mad.

Kira macam BRAINLESS DOGS yg ikut arahan bila diberi TREATS. treats in this case is money. And bila org len kaco tuan dia, mula melalak n gigit bontot.

So, in order for us meleis not to get into this kind of lalalala land, do read.. at least 30min a day. It is possible to become rich even not by doing mlm n scamming others.

Lgpn, ayat pertama yg diturunkan iqra' kan?

Knowledge is power. Knowledge is protector. And heck, knowledge is money.

"dunia jadi terlalu bosan bila manusia saling bersetuju (some sort la.. tak hingat)", Dr Mahathir

hasmn said...

good job Bro..
kurang sikit dah tengok bersepah menyemak kat Bdr Tasik Selatan ni. Org serabut nak balik kerja diorg bersepah cari downline..

ingat nak buat lencana "Say No To MLM". pakai hari-hari..

Rojak Punya said...

perniagaan score A lebih baik tanpa MLM. socre B ke C hatta F sekalipun janganlah ada MLM.

Rojak Punya

cek chun said...

miasara tu tanak datang sembur aidid kat blog ka?
sakan carot nooo... kekekeh

sis_nita said...

Salam tuan punya blog..


saya terpanggil membaca blog ni sebab monavie.. saya berterima kasih sangat sbb dapat menjimatkan duit saya rm110 sebulan..

how about jus intra.. aidid boleh buat tak.. tu pun saya rasa salah satu produk MLM juga kalau tak silap..

tahniah.. teruskan membongkar orang2 yang takde hati perut ni.. tau nak menipu je..

aaron said...

AM, jgn isap rokok isap dalam2.
Kang sakit sape nk wat entri baru?

Anyway, nice entry.

bintang polaris said...

info very usefull..
dulu masa student innocent sgt, kawan de promote dengar jelah. malas nk berdebat.. tp dlm hati mmg tau MLM nei tak betul..
org y tamak je y terlumba2 nak join..

to MR. Aidid nice work, bertambah ilmu saya hari ini tp kalu boleh bahasa itu diperlembutkan sedikit.. ya lah kite kan bangsa berbudaya tinggi.. tegur dan mengajar itu lebih baik digunakan dalam bahasa y lebih berhemah..

sekadar pandangan..
maaf jika admin terasa..

Aidid Mu'addib said...

No prob... there's a method to my madness.

cerita mama said...

rasa @&*($*@^ bila ramai kwn fb join bisnes PB ni..msg2 blumba cari customer/gang baru..provoke trip FOC & income bsr..

rupanya intensif trip ni ada 2 option - gi umrah atau trip HOLIDAY mana2 countries..dl hong kong then holland skrg vietnam plak..msg2 pulun nk gi HOLIDAY je..ermm..

to gang PB..ada beza ye antara 'money freedom' dgn 'money desire'..

Hell`s Angel said...

kalau korang tengok maharaja lawak mega, gila babi punya acmang kena perli dgn geng2 pelawak lain. Pecah perut aku nengok. Dato la bentley la gelang la haha

Danish said...

Sama la member aku nih. Dok bangga dengan dia punya CREATIVE MIND.
Tengah dok pasang mimpi nak beli Merc SLK tahun depan dude.
What a freaking joke! Menyembur air liur aku!

jojo said...

Danish,saper yang freaking joke? Mamat geiboi kimak tu?

ovechkin said...

wakakaka . desperate sgt nak cari downline sampai troll kt blog nih. udah2 le tu.

to bro aidid. tahniah , syabas bro !
blog ni da byk bg info kt masyarakat. kurang sikit org bingai,dungu = kurang penganut mlm .

say no to mlm !

Rozy said...

kat opis aku ada staff yg kunun2 alim, tapi promote sakan scoreA. siap buat seminar satu hari suntuk, bagi gift etc. maka, ramailah yang terpedaya & masukkan anak2 mereka ke dalam program socreA. Panas sekejap tu je la, selang 2-3bulan sejuk. hasilnya? budak2 yg mengikuti scoreA tu takde pun berjaya ya amat. anak2 staff yang tak mengikuti scoreA pulak yang cemerlang. so, ini membuktikan bahawa scoreA ni tak membantu pun dalam meningkatkan prestasi budak sekolah.

9W2ORB said...

jojo brand alat dildo buat troling kat sini..kahkahkah!..

Encik KangKung said...

Score A.? Adik aku pon kena gak kaco ngn bdk2 score A nie. Tapi kitorang sekeluarga biar mcm mana susah pon xkan join MLM punya. Adik aku tolak, dan skarang adik aku still study, kerja part time, bulan lepas convo, dia sambung study lagi. Budak2 scoreA tu plak.? Masih ngn ScoreA dia, Study ntah kemana, bisnes ntah hape2.

SilentReader said...

can anybody ask that jojo creature what is its true purpose coming here??
don't tell me it just to come and shit over here????

Danish said...

Makhluk JOJO ni hidup lagi rupanya...nagus.
Makhluk yang berangan tak salah kalau nak berangan. Tapi kalau nak beli dengan duit HARAM MLM nih, rasanya xsempat kot. Jadi panas jubor macam si JOJO, Asskissingcramp, Monafendy, etc etc tu lah jadinya nanti.
Jojo: jangan berhenti menulis tau, kaulah badut sarkas penghibur hati kami. Bosan bah kalau monyet2 macam kau berhenti.

Metafora said...

Jojo = sampah

CikMingMing said...

jojo jahat... jahanamlah jojo!

Aidid Mu'addib said...

Hai si Jojo, she is a wonder.
Is she deluded? Well, I beg to differ...

Byk2 penganut MLM, Jojo adalah org pertama pada aku yg "make sense". Dia faham implikasi MLM, dia tahu apa yg berlaku dlm perniagaan kaedah MLM itu, dan dia "accept" kenapa MLM itu sgt berkesan utk buat duit, dan dia terima dgn tangan terbuka ttg adanya penyelewengan dan ketidak-adilan yg berlaku - IT'S OK BY HER. NO BIG DEAL.

After all... tak semua manusia kesahkan duit yg dimakan itu haram ke tidak... who the fuck cares, right? Dia tak kesah semua itu - sebab MLM itu hanyalah satu kaedah lain utk berniaga, berbanding dgn kaedah konvensional dan kaedah makan gaji. Semua benda dlm kehidupan ini ada piramid, what? So, what is wrong with another pyramid in making tons of money?

Semua benda dlm dunia ni gak ada untung dan grugi, jadi apa kesah kalau majoriti ahli MLM itu kerugian dan ada segelintir jadi millionaire? Bzns konvensional pun gitu gak - yg millionaire sorang-dua... kulibatak beribu-beriban. It goes with the territory... sapa tenyeh cili kat lubang bontot akan berasap bontot macam cilanat... cuma why the fuck ko nak tonyoh cili kat bontot ko sendiri... beats me. So, sapa2 yg cekap cari downline byk2 sure akan kaya macam cipan. So what? Get on with it. Stick-up or bail-out... it's all up to the individuals how far they wanna go.

Jojo is honest... she does not care about sentiments, about ethics, about what is right or wrong... in business or in life. It's just another way of making money... is all. Ain't that right dear Jojo the clown in Disney Channel? She's brutally true to herself... you have to respect that man. Clown wig and all...

nurfauzi said...

Some how, i dissagree with Score A PPS
walaupun dia tahap guru pada den, tapi tak bermaksud eden setuju dengan semuo pendapat dia.

Eden berpendapat, dalam hal ni matlamat ekonomi Islam itu tak tercapai, sebab pelan perniagaannya jika diteliti dari sudut math, statistic etc...akan wujud golongan yang rugi. 50% bukan sikit.

Jangan samakan dengan perniagaan konvensional.

nurfauzi said...

" Berkaitan pelan ganjaran pula, PPS dapati walaupun secara asasnya ia masih patuh syariah, namun ada masih banyak ruang untuk ditambah baik bagi mengelakkan atau meminimakan manipulasi. Malah apabila mengambil kira sikap sebahagian masyarakat yang lebih teruja untuk mengambil jalan pintas mengaut kekayaan dengan meminggirkan amalan perniagaan yang beretika dan munasabah, mungkin tidak keterlaluan untuk dikatakan bahawa sudah sampai masanya untuk penambahbaikan pelan ganjaran diberi perhatian serius oleh pengurusan syarikat dan para pengedar demi untuk memastikan bahawa "the plan does reward the correct behaviour". Secara lebih specific, pelan ganjaran perlu mendorong pergerakan produk yang genuine kepada genuine end-users dan BUKAN mendorong kegiatan recruitting semata-mata atau secara dominant kerana pelan pemasaran yang over-reward aktiviti recruitting apabila digabungkan dengan amalan inventory loading bakal menjelma menjadi aktiviti head-hunting. Dengan kata lain, perniagaan MLM pada ketika itu bertukar menjadi money game."

perkara seperti ini memang sukar nak dipastikan. Bagaimana nak membezakan?
Dan jika didapati bersalah agen melakukan requiting semata-mata, tanpa mengambil kira produk, adakah syarikat akan menghukum pesalah? Sedangkan pesalah itu membuatkan jualan / sales syarikat naik mencanak-canak dalam masa yang singkat.
Kalau hukuman dibuat dengan menarik bonus pesalah, syarikat dilihat lebih zalim, sebab mendapat keuntungan lebih banyak dengan tidak membayar bonus yang banyak kepada pesalah.
Bagaimana pula dengan produk yang dibeli / dijual dengan manipulasi, adakah syarikat menerima semula produk yang sudah dijual jika ada agen/dowline yang mengatakan mereka dimanipulasikan oleh upline?

Setakat yang tahu, banyak kes orang nak pulang semula produk, tapi tak boleh.

Rumit ni nak selesaikan. Poning kepalo. Hal macam ni pun perlu diteliti juga sebagai penasihat syariah.

levi said...

la ni sesiapa mai rumah jual MLM, I just slam the door. It will shut noisily. Nasib you all erk........ thanks Aidid.....info semua ni.dah setahun lebih tak ada product MLM di rumah. Hati tak resah nak sibuk2 jual product org, buat ponang kepala. Seperti u kata, hidup sederhana aje, ada rumah ada kereta boleh jalan2 dan tak ada hutang bertimbun, janji hidup....hati senang

Death_Glare said...

well this is great!

They're targeting UM students now. Dua kali distribute flyers kat campus kami.

Death_Glare said...

ohyeah lupa nak tambah. Oleh sebab diorang target UM, foreign student pun diorang sibuk dok recruit WTH!!! Makin berani diorang!!

Aku tau ni pun sebab aku hampir terjebak dgn Score A, diorang nak appoint aku jadi leader tapi aku back out sebelum terlambat. Diorang terhegeh2 nak aku pergi workshop secepat mungkin, aku dah kata "give me time to think" but they don't respect that. They succeeded "stealing" Rm50 deposit money from me.

And masa aku jumpa diorang tu pun agak tak aci la... ingat nak jumpa sorang agent je rupanya ada 2 org. So 2 lawan 1, nyesal aku tak ajak kawan teman. Tu pun ada hati cakap "no, we're not MLM!!". Aku memang tak suka MLM, tapi nyesal gak aku tak research pasal MLM betul2 sebelum ni. If I did I would've known their tactics.

btw, agent yg aku jumpa tu india. Apparently, geng diorang agak multiracial. Here, I would like to know, how many Indians and Chinese are against MLM?

azwan said...

HAHAHhahahahHAHA!!

Baik mood ko aidid dgn pelawok jojo. Ade ape2 ke bro. Baru pekena coffee dgn ko ke...

aaron said...

Ha ah laa.
AM kaver Jojo baekk punye.. Jadi ke jumpa?
Jojo tak mintak ehem ehem ke AM?

Aidid Mu'addib said...

Uik! Sarcasm brader... sarcasm...

skylar said...

little did you know jojo the clown is printing your statement as a preparation to counter the prospects. consider these scenario:

jojo: ape kereta impian abang?

prospek: saye dari kecik mimpi nak pakai ferrari

jojo: kalau abg join MLM saye ni, jgn kate ferrari, jet peribadi pun abang boleh beli

prospek: awak dah kantoi kat sini, saye test je, saye pembace aidid muaddib tau, mmg betul la beruk MLM tak kisahkan produk, tapi dok kire sistem reward je.. haram tu!

jojo: ha! mmg dah agak.. tgk ni saye print, aidid respek saye tau abang, sebab die iktiraf saye 'make sense'! kire MLM saye halal.. so abang join x MLM ni? kate tadi nak ferrari..

fail!!!! jojo fail to interprete the sarcasm..

@lutfihambalimr. said...

WOI. Harith Abdul Aziz. budak foundation of engineering universiti aku tuh. junior aku. siott. glemer die kejap at blog nih.

Siam Mari said...

Woi Asscramp mana? Tak teringin nak coment ka? Kalau hg comment, tolong lah bagi bukti import document Biodisc...kata dari German. Mana dia????

jojo said...

Memang sama2 bahlol MingMing ngan skylar neh. Kalu aku jadi Aidid, aku humban dua ekor pengikut ni dalam longkang,memalukan jer. Kalu tak tulis apa2, lagi nampak cerdek sket korang 2 ekor neh.

skylar, ko ingat Aidid tu saper boleh endorse sapa aku/apa aku cakap? Harpo? Bijan? Tu lah ko sedap sangat dok cium bontot dia sampai lalok dok berangan Aidid ni femes seluruh Malaya.

skylar said...

kalau ko tak butthurt sebab ramai prospek ko tak 'spoiled' dengan blog ni, takde ko dtg nak try counter point2 die.

dah berape kali cakap kitorang bukan pengikut aidid pon ko tanak percaye. sebab beza mlm dgn blog ni mmg tersangat byk, satu contoh die adalah aidid bukan leader kitorang; as opposed tu ko perasan ko leader taik kucing kat downline ko. leader masuk neraka ade la kot..

kalo aidid tulis bende tak betol, kitorang fuck je die pon. bukan die upline kitorang

azwan said...

hahahaHAHAHAhaha!!

mamat bacul ni bukan ade menda pun. lepak sini purposely sbb dah susah nak carik mkn. dah biasa buncit dgn rezki haram...tu yg hantuk pale kat dinding tu. butthurt? bagus. lagi butthurt lagi bagossss..

kesian...mcm tu care korang carik rezki. kesian2. kalau aku jadi bapak, malu kat anak2 jajap sana sini cari downline.

Adinda said...

Dinda mau joinT bisness krim butthurt.
Sapo eh upline dinda ni?
MLMers yang beli kat dinda, dapat free sapuan.


Ngan kaki..

Daeng Jumat said...
This comment has been removed by the author.
Daeng Jumat said...

salam bro...cuba tengok group ni..http://www.facebook.com/groups/262173337159743/..cuba terangkan kat diorang sikit pasal MLM NI..saya seganlah nak link kan blog ni kat group 2..pasal dorg semua 2 member2 aku.

Adinda said...

Kau ni daeng..
Ce cuba upah adik ko letak link.
Kasi singgit mesti dia nak punya.

nurfauzi said...

Pasal score A attack UM,

memang dah lama die orang terget pelajar IPTA untuk rekrut ejen.

Biasa talk NDO score A dibuat kat dewan kolej 12. Memang ramai yang terpengaruh. Yang masuk tu tak ke mana sangat pun. Lebih ramai yang senyap.

jojo said...

Ni betul2 aku cakap kat ko skylar, ko kena kurangkan bagi komen kalu nak nampak cerdek sikit.

geiboi..apalah sangat ngan blog ni sampai aku susah nak cari downline. Ko dok kat alam bunian ker dol?

ovechkin said...

aduhai jojo . ada bek ko kuar fact counter si aidid ni drpd ko attack org len. sbb skrg katsini ko yg nampak bingai sbb buat mlm.

ce cter sikit produk apa ko jual. backup sbb apa mlm ko tu halalan toyiban. bole org ktsini share2 ilmu apa yg patut.

kalau tak. ko mmg desperatelahanatmlmerstarakgunasatusenlowlifesampahtanaksedar2haktuih troll ktsini tak manfaat. ok?

azwan said...

hahahaha!! Cakap mcm keling la dey. Tu siap sanggup spend masa, duit nak jumpe tuan blog. Ape tak berkesannye blog ni kat bisnes ko babi?

ovechkin,
Mimpi la nko dia nak citer ape MLM dia join. Membuka pekung di kote.

skylar said...

Oh shit.. dah kantoi lak weh. Aku mmg kurang cerdik weh. aku bukan doktor. Just programmer je.. byk pakai logic and algorithm utk solve problem je..

Ko rase kalo aku ambek produk yang ko jual tu aku leh berlagak jadik doktor tak? Claim kat orang leh sembuh kanser ke..

Anyway ko buat mlm ape weh.. apsal cuak sgt nak ckp ni? Holy shit yours must be full of crap ain't it

9W2ORB said...

ADINDA..somehow i found this link in FB...

http://www.facebook.com/pages/Butthurt-Cream-Sdn-Bhd/200478753347107

produk baik untuk scammers...

Adinda said...

Hahahahaha..
Never thought something like this will eva exist.
So.. Who wanna be my first customer?

jojo said...

Apa kata Adinda offer kat geiboi kimak tu jadi customer. Gerenti repeat sales berbotol2 tiap2 minggu, tak payah cari downlines line. Cukup dengan dia jer.

azwan said...

hehehe...mamat panas bontot masih kempunan nak komen kat sini. wtf? Tak cukup downline bahlol? Masukkan sepupu sepapat ko skali, biar satu keturunan mkn duit haram.

uculer said...

Buat MLM satu hal. Halang orang komen dekat blog ni yang obviously bkn blog anda sendiri satu hal. Mmg dasar tak tau malu sungguh hahahahah.

Tapi aku paham. Mmg desperate gila nak cari downline ni. Kalau blog ni tade paedah, buat apa nak butthurt.

jojo said...

Tu lah, memang tak tau malu geiboi tu. Dahlah bukan blog dia, suka hati pala hanggok kimak dia nak halang gua komen kat sini.

azwan said...

Sah2 panas bontot dgn aku babi MLM sekor neh...

HHAHAHAHAhaahahahHAHAHA!!!

skylar said...

fuiyyyo emo nye jojo.. mmg gedebe mu ni!! weh takat keyboard warrior simpan je la gedebe ko tu berok!

real life habuk pun tadak. keje jadik scammer dok mintak sedekah kat orang je..

kalo ko buat infinity downline tu mmg bangang nak mampos la! ko nak declare tanak MLM ape ko buat ha barua kamjad?

Mona said...

Hohoho, correction skylar. Keyboard warrior tu jatuh pada geiboi (Why didn't I think of that?) Azwan dol. Orang industri yang tak de kerja.

Untuk pengetahuan nko semua, aku tak nak dah letak points aku sebab buang masa je. Sume otak tak servis, karat! Jojo, good luck to you. Tapi anggap la Azwan dan badut-badut lain ni hiburan semata. Derang dah jauh sesat.

azwan said...

Badut tukang sorak dah bersuara. Why not nko dan jojo combine jadi puki2 MLM yg tersohor kat malaya ni...buat MLM baru. Lagi kaya bahlol. Takde la mencacai jus cap ayam sana sini. Jual jus? AHahhaHAHAHA..ape kelas punya kerja mengemis sana sini samdol.

Gud luck Monafendy. Dah masuk clinical phase jgn lupa paste research paper kat sini yek.

jojo said...

Memang dah jauh sesat diorang ni mona. Aku risau dgn anak bangsa aku.

azwan said...

Risau anak bangsa?

hahahAHAHAHAHhaahaha...

Ko memang pelawok jojo. Kira buat MLM leh membantu bangsa?

Yahoooo!!! Aduyai...sama ada ko pekak atau bisu, atau memang low IQ tarak baca punya org.

Aku dah cakep...harap pengkhianat melayu mcm ko yg last hidop.

skylar said...

Untuk pengetahuan ko mona, takde sape kisah points yang ko letak ke tak letak sebab level pemikiran ko tu mmg kolot nak mampos. Otak MLMers serupa dok peram dlm assholes sendiri lps tu nak keluarkan point konon! Jojo, good luck jadik dajal scam orang. Kitorang anggap troll ni pengemis takde class lagi teruk dari pelacur. Just nak sebarkan the truth and knowledge psl MLM kat melayu lain yang kisah rezeki halal haram

Danish said...

Jojolok yang tersesat nak ajak Monapaus yang memang dah sesat terus sesat bersama-samanya. Tanak ajak Juboqcramp skali ke? Jangan lupa mintak Adinda tolong sapu Butthurt cream siap2 sambil dijampi Azwan.
Then, baru gi melutut mintak duit HARAM dari downline2 korang yea...

Adinda said...

Abe wan tak jampi, dia maki jewww..

So, who wanna be my first?

HeroTamil said...

hikhikhikhikhik...apasal lah aku tgk org melayu obses ngan MLM nie yer??

Kalau lepak kedai mamak, tgk melayu ada kertas atas meja...hikhikhikhi...cuba lalu tgk apa tulis atas kertas....90% mesti ada lukisan piramid....

Jenis malas baca paper, berapa ramai yg kena kencing

...hikhikhikhikhikhikhikhikhik....

karnine said...

aidid ko perlu buat sesuatu blog ko makin berat & lembab..

Danish said...

HeroTamil:Jangankan kedai mamak. Kat McD pun bersepah. Duduk berjam-jam cerita pasal pendapatan produktif dari duit haram.

9W2ORB said...

aku tengok McD pun dah macam sarang hanjeng2 MLM neh,nak masuk bawak keluarga makan pun tak sanggup.rasa jijik macam mana tak tau.

Rojak Punya said...

sedang menanti apa entri terbaru aidid akan datang...

p/s : malaysia menang lawan indonesia kat sukan sea

Rojak Punya

aku-alam said...

http://b17aprikot.wordpress.com

Ada sesiapa boleh bagi komen pasal ni ?

azkramm said...

iklan jap

Dato' Vijay Eswaran was a panelist at the World Chinese Economic Forum recently at a session titled – CEO Forum: Managing & leading growing companies. At this panel, Dato' Vijay spoke about the QI Group's unique management methodologies which include consensus management, the concept of confronting before conflicting and building people up in order to have a strong organisation.

The Star newspaper in Malaysia has coverage about Dato's remarks on this panel in a story titled - Confrontation can be pre-emptive step to thwart conflicts.

aaron said...

Azkram..
So what?
Benda-benda yang ko riakkan sgt tu blh menghalalkan barng2 pelik yg ko jual dengan cr gharar/haram tu ke?
Serupa mcm disebabkn Vincent Tan buat amal jariah sana sini,buat seminar sana sini so ko bleh beli sport TOTO secara halal gitu?
Hmph?

ilufne said...

sigghhhh.

memang tak paham2 malaun2 mangkuk hayun ni. feeling tak kena tempat.

dengan si mona yang mengata orang sesat.

dengan si jojop risaukan nasib anak bangsa.

dengan si asskramp bangga si vijay present kat international conference.

my GOD!!!

Aidid Mu'addib said...

Aku-alam... SOFI.
Scam Vitamin B17, wujud sejak tahun 50-an lagik. Siap ada teori konspirasi lagik... industri farmaseutikal mahu control whatever bla bla bla... as if the collective of doctors and scientists in this world can be controlled like cattle... you can try, but no one is able to it thus far. But anyway, Vit B17 itu adalah ekstrak bijik aprikot yg kalau di makan byk2 boleh membawa kpd cyanide-poisoning. Jadi sapa2 yg ada kanser, dan cuba utk berubat dgn menantang-alah neh... sure ianya berkesan. Berkesan utk kasi si penghidap kanser mati lagik cepat, dgn kaedah cyanide-poisoning... hey, that could work to end their misery sooner.

AssCrampAnakHindu...
WOI! EAT SHIT YOU ASSHOLE!
WHO THE FUCK CARES IF VIJAY ESWARAN IS DOING WHATEVER?
PENGASAS SKIM PIRAMID JUAL PRODUK SCAM YG DIBANGGAKAN KA DEY? DUH!
WHAT IS REALLY REALLY FUCKING WRONG WITH YOU BOY?

azwan said...

Aku rase kalau Eswaran jadi PM, si azkramm ni orgasm terus.

But waittt....kira ape yg dibuat Pak Najib skang ni sentiasa 100% betol? Memang tak ade scam langsung?

Berape IQ sebenarnye budak neh. I just wonder why meleis gini wujud lagik.

9W2ORB said...
This comment has been removed by the author.
9W2ORB said...

wow..rindu lar kat barua azkramm..pi mana lama sangat neh..pi berjudi kat Genting ka?.tambahkan duit haram dalam bank supaya dapat show penyata tipu kat mangsa korang..

nie lar..ada aku peduli ka paper kapir Star Publication tu nak citer baik2 tentang abang angkat Eswaran hang tu. memang lar paper tu promo citer yang bajet bagus tentang abang ko ESWARAN.Sebabnya,Tan Sri Kamal Hashim yang merupakan Executive Director Star Publication sepupu papat korang sendiri,Chairman kepada Wawasan QI Properties Sdn Bhd. apa nak dibanggakan sangat berita haram jadah tu. it's nothing and just a complicated trash..

Anyway..i banned my sepupu sepapat reading/buying that paper already+ with KUNTUM magazine..

cek chun said...

The Star pada aku, paling murah la untuk belajar cakap omputih nih. budak sekolah pun mampu beli. worth for your money. many things to read and you just fork out rm1.50 everyday.

Kuntum? antara majalah kanak-kanak yang bagus untuk depa belajar matematik, bahasa malaysia dan bahasa inggeris.


you have the right to ban any product, tapi worth it ka?
camana nak semai tabiat membaca gini?

9W2ORB said...

tu lar sebabnya aku kata aku banned benda alah neh kat sepupu sepapat aku ja,kalo korang nak baca.aku tak menghalang pun.

aku dah jadi reader paper tu selama 10 tahun. follow by time,paper tu dah jadi lain macam berbanding zaman dulu..also..i do not read paper yang berat sebelah.

cek chun said...

takdak paper yang tak berat sebelah weh.
baca the star, utusan atau harakah tetap buat aku benci MLM jugak :)

9W2ORB said...

it just about my political preference..jangan lar marah cek chun.

cek chun said...

mana da marah. aku dok gelak ni :)
cer cuba pikiaq tengok. kalau hang pembangkang, ada hang nak tulis elok-elok pasai gomen? vice versa.

setiap orang punya agenda. pandai-pandai la hang selak cari yang baik. jangan sampai banned. rugi seh.

9W2ORB said...

haha....yang bab selak benda2 baik tu aku setuju, benda yang aku minat pun segmen Auto ja..yang lain..fuh!

hasmn said...

cek chun,

aku banned harian membiol. tak membina ummah langsung.. lagi menyesatkan bangsa aku rasa..

sikit pon aku tak rasa rugi tak baca harian membiol tu

hyelbaine said...

It's beggars belief as to why the MLM retards persist here. Seriously azzrectum, johoes and monafreak, why do you bother?

In the hopes that you can sway the undecided? The fact that people come to this blog, 90% of them are against what you supposedly stand for.

And when you have unsure readers who chance upon your worthless mental farts, all you're doing is just driving away your potential prospects.

Seriously, move along now. There are more fellow retards for you to look for out there. You're more likely to find them by doing actual leg work rather than baseless mental farts here.

That's just pure business mindset. Pick and choose your target market. Having you here just goes to show how no business sense you have thus the MLM route to so call business.

cek chun said...

hasmn,

kalau bab suratkhabar ni, aku memang tak kisah apa pun. janji benda tu aku boleh baca. but i do know lots of people out there banned metro membiol. atas sebab yang sama yang selalu dibincangkan dalam blog ni.

masa belajar dulu, selalu gak guna the star sebagai sumber rujukan. metro biol langsung tak masuk buku.
tapi kalau kau nak salahkan membiol tak boleh gak. depa ni akhbar tabloid. that's what they do. and sadly they are good at it.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tabloid_(newspaper_format)

Aidid Mu'addib said...

Orang bangang, org takde class, org meleis dan org yg mmg dah terdesak dah takde benda lain nak dibaca (...which we go back to org2 bangang, no-class & meleis) aje yg suka baca Harian Metro... yg mana laporan2 akhbarnya tarak kualiti whatsoever... dan sesuai utk... u got it... org2 bangang, no-class dan meleis gak. And anyone is welcomed to quote me on that.
End of story.
Good night... c ya later.

Eliza said...

For some reasons, i kengkadang rasa mcm nak selotep/cili jek mulut Aidid yg takde insuran nih. :P

Beb, i sometimes read HM also (for free ya know, depa letak kat kedai2 makan). It won't make anyone stupid...bottomline, you can differentiate between facts and garbage though. Baca boleh, percaya jangan...

Same goes with Jojo, Azkramm, Mona and other scammers out there. They seemed to be the best examples for so called `bodoh sombong' people. Even we spoon fed them with facts and figures...they still put themselves in denial mode. Taknak muhasabah diri tu, terima kebenaran dan berubah utk kebaikan ummah.

So...guys, jgn halang apa2 mrk nak tulis atau sembang kat sini. Let them having fun here while it last. Scammers will always be scammers...

Adinda said...

U nak cili?
Ai rasa nak sumbat je mulut bedid dengan.. Uh.. Nevermind...

Nokia E66 (outdated? yes) said...

Rase mcm troll2 yg berpeleseran ni orang yg same, ke aku sorang yg rase camtu...nak tau gak MLM apende yg dorang join, mesti baguih ya amat, lagi baguih dr org yg makan gaji, dorang kate la

jojo said...

Baguih lah daripada dok melohong buang masa kat sini cam kimak cam ko Nokia.

Hi Eliza..jangan seru2 sgt nama jojo.

jojo said...

---->>>9W2ORB said...
tu lar sebabnya aku kata aku banned benda alah neh kat sepupu sepapat aku ja,kalo korang nak baca.aku tak menghalang pun...


Kalu ko tak ban pon,bukannya ko paham apekebendamendanya pon.

9W2ORB said...

haha..jojo yang bodo,pasai tu hang terima ja cakap upline hang,upline hang brainwash sikit dah caya hidup2.

and of course ko punya bangang 2x berbanding upline hang,manakala downline hang 4x bangang dari hang..kesian tul. senang sangat kena tipu

P/S:aku punya komen berbeza2..pasal ada 4 orang berbeza guna profile aku

jojo said...

9W2ORBONGOK..

10 tahun baca The Star, pastu Times. Ni jer?

Betul2 aku risau ngan anak bangsa aku.

Eliza said...

Hi JoJo. Problem dik?

I didn't mean to be rude here, but..i think sempena Maal Hijrah nih, better you and your scammer friends out there, mulakan penghidupan baru~ berhijrah.

You know...start a real business. :)

9W2ORB said...

jojo..aku sebenarnya lagi risaukan kau..mana lar tau otak ko dah mengalami dopamin deficit dan mula nyanyuk,otak ko dah tak leh masuk nasihat orang,daya pemikiran halal dan haram pun dah hancus,kesian kat ko..

dopamin dalam otak yang ko ada sekarang neh pun cuma leh pikir macam mana nak cilok duit bangsa sendiri. bangsa lain ketawa lihat pelingkup orang macam hang.

Unknown said...

Telling these hardcore Score A addicts & brainless zombies that Score A is a scam and that the only sure thing that is happening is that Jason Kok & his money hungry wife Jane will be getting richer & richer is ... like telling the Christians that Jesus is merely a man and the prophet of Allah, and not the son of GOD! .... Depa takkan percaya because they are so lost and blinded by the promises of wealth & financial freedom .. & obviously motivated by greed ...

Even as we speak Jason's wife Jane is busy counting the millions of duit Melayu yg bodoh & dungu. & transferring all the millions to Hong Kong, Spore & Australia .. & is applying for an Australian citizanship... Talk about loyalty to King & country ... Duh!!

jojo said...

Aunty Eliza,

Saya rasa aunty patut undur setapak & pikir sejenak sebelum guna perkataan "scam" tu.

Salam Maal Hijrah.

Eliza said...

Jojo and friends,

Okeh...if the word `scam' too harsh for you. Maybe `pengkhianat bangsa sendiri' the right word kan?

Take this as an advice from someone much older than you ~ Tinggalkan sesuatu yg bersifat meragukan dan syubhah. Supaya di `sana' nnt kamu tak perlu nak minta maaf dan jumpa sorang2 dari ribuan/jutaan downlines yg pernah teraniaya dlm MLM.

Termasuk pengguna2 yg tertipu dan alami komplikasi akibat produk2 MLM takde kualiti. Dosa ngan tuhan senang minta ampun, ngan manusia nih susah dik. Especially to those yg pernah merasa tertindas dan terpedaya dgn janji2 palsu agen MLM.

Can you name me one or two the best MLM yg ada kat M'sia skrg, yg menepati hukum syariah dan bukan skim piramid?. Dah brp jutawan Melayu agaknya dah terhasil dari MLM? Care to share with us here. I really want to know and please do so. Thank you...

ps: My respon to you is becos i care and part of public responsibility...

Salam Maal Hijrah from aunty Eliza. :)

jojo said...

Aunty Eliza,

Tima kaseh sebab care, tapi sampai hati aunty cakap saya pengkhianat bangsa sendiri. Saya dah banyak tolong bangsa saya. Aunty terlalu ikut cakap Aidid. Kenapa ya? Aunty kena assess apa dia cakap dgn saksama.

Eliza said...

Jojo and friends,

Actuallykan, aunty suka sikap kamu yg bersemangat/degil tahap gaban takmo terima nasihat org2 yg berilmu dan pengalaman di sini. But Jojo, MLM is not a real business dear...

MLM selling false dream and hope to ur own people. Matlamat tak halalkan cara apalagi rezeki yg dicari tu nak bagi makan keluarga jadi darah daging.

Be honest with urself and admit it. Kamu sbg golongan muda pelapis dgn sikap kuang ajar ada sikit2 tu, sepatutnya berani ke depan dgn bisnes yg lebih mencabar dik. Cari satu cabang bisnes berdasarkan kemahiran, ilmu yg kamu ada dan kembangkan.

Kalo aunty jadik awak dan rakan2 tegar MLM kat sini, dgn bangga dan riaknya akan declare MLM apa yg aunty join sampai leh jadik jutawan segera (kalo betullah kannnn...).

Tunjukkan segala bukti @bayaran zakat atau slip bonus yg dpt ribu2 setiap bulan tu. Tunjukkan fakta dan bukti bape ramai org2 Melayu jadik jutawan dlm MLM skrg.

I'm always skeptikal dgn trolls yg selalu singgah kat sini cakap berapi2 tapi tak pernah nak tunjuk bukti2 yg kami mintak. So, adik Jojo boleh jawapkan tak bagi pihak rakan2. At least, takdelah rasa diri tu mcm menipu diri sendiri etc...

I'll be waiting for ur answers dgn penuh kesabaran. Jawap jgn tak jawap yer...

ps: And..oh, i don't need to follow watever dear Aidid said. I have my own stand. Aidid is a catalyst and he's doing at his best to save ur own people. I'm telling you... KNOWLEDGE IS POWER!

jojo said...

Soklan aper yg blom jawab yer?

Aidid catalyst? Aunty jgn buat joke. Seriously sy tak paham the blind faith you ngan readers here have in him. Kenapa?

Eliza said...

soalan2 ni ha..tlg jawap eh. i'm waiting...

~ Kalo aunty jadik awak dan rakan2 tegar MLM kat sini, dgn bangga dan riaknya akan declare MLM apa yg aunty join sampai leh jadik jutawan segera (kalo betullah kannnn...).

Tunjuk segala bukti @bayaran zakat atau slip bonus yg dpt ribu2 setiap bulan tu. Berikan fakta dan bukti bape ramai org2 Melayu jadik jutawan dlm MLM skrg.

Tambahan: Jojo jual brg2 MLM tu, tahu tak kilang pembuatan produknyer kat mana? harga sebenar produk sblm dipasarkan ke agen2 MLM?.

Kamu tak rasa pelik ker org2 yg takde pengetahuan dlm bidang teknologi dan perubatan tapi havoc nak jual produk2 kesihatan/bioteknologi. Depa tahu tak implikasinya pd para pengguna kelak. Ada rasa tanggungjawap pd bangsa sendiri tak depa nih Jojo?

ps: Aunty rasa korang semua yg dgr cakap upliners tu lagik teruk dik. Depa tu semua duduk goyang kaki tunggu Jojo collectkan payment. Tak terasa mcm jadik...nevermind.

jojo said...

Oh soklan tu. Tak jawab sebab lame, amateurish macam budak sekolah nak kena tunjuk bukti slip semua. Have we met? Bak kata omputeh, who are you again to validate my financial position & that i have to justify my earnings?

Sy pernah baca soklan2 cam ni selalu kena kentutkan kat org2 MLM yg singgah blog ni. Macam mindset aunty & the gang dah kena possessed,potong kecik2 & compartmentalised ngan Aidid. Apalah yg sepesel sgt Aidid ni aunty?

Eliza said...

See? I knew it. You can't and never will to answer the very2 simple questions given, same like other MLM scammers yg pernah singgah kat sini. Rasa malu pd rakan2, uplines dan downlines kat luar tu.kan?

I'm not judging you Jojo but the readers and people out there; yes they are! This is some kinda business marketing jugaklah. Show us the proof you have, jgn suka berlagak tak hengat dunia. Customers always right, yer dak? Maybe you tak khatam lagi ilmu putar belit dgn uplines kot. Belajar mcm mana nak lawan fakta dan bukan serangan peribadi kpd penulis blog. Next time timba ilmu byk2. Pastu, baru dtg berbahas kat sini. Boleh?

Aunty geli geliman tau nak panggil korang nih bisnesmen/women. Kilang proses produk ngan harga sebenar produk pun gerenti taktau details. You all nih more likely as an agen MLM sebenarnya, similar to orang suruhan giler komisen. Soriiii... :)

You know Jojo...bukti2 sahih @zakat/cukai pendapatan @bonus bulanan MLM tuh boleh buat ramai org turnover sekelip mata dan jatuh centa kat MLM kalo you pandai promosi kat sini tauuuu...(but, please..no more foto2 cium duit, kereta bagai. itu semua lawak lame, kitaorg tak terima dah).

You're absolutely not a business minded person i can say. Sad but its true.

Have we met? Nope and never. Profil dan bisnes (nak gelak nih..) pun Jojo malu-malu nak kasik tau camner nak kenal bisnesmen mcm nih? Kesiannnn....

Mona said...

Hohoho, aku dok perati belog Aidit ni, lelama aku nampak pattern. Khadam-khadam Aidit banyak jenis. Ada yang perasan dia saje pandai dalam semua jenis bidang dan suka memperlekehkan orang, siap ada pet poodle yang leh bawah dalam beg ala-ala Paris Hilton.

Ni plak ada spesis cam Oprah atau Doktor Phil, kengkonon jadi Aunty, ambil berat kat troll. Hohohoho, spesis ni la paling pathetic. Fakta dan ilmu takde, tapi nak tulis pepanjang. Hohohoho Aunty, sorry to say, level Aunty bawah sket dari poodle tu. Eh, I'm not judging you Aunty... hohoho.....

Eliza said...

Eheh..teraser kerrr? Kastemer dah ramai larik ek? Itulah selalu sgt menipu org tak abis2.

Mona nih jutawan MLM eh? Nak bagitau bisnes pun malu2, sampai nak kena jumpa senyap2? Bisnesmen lah sgt. hahaha...Pathetic!

Truly agen MLM makan duit komisen haram nih. hihihi...

ps: Pattern 3stooges kat sini pun org npk, zero thinking level ~ Mona, Azkramm & Jojo. Keep entertaining us here. Boring kalo korang takde tauuu. hohoho...

Mona said...

Duh! Obviously Aunty can't read. Dah lama I've established that MonaVie is my business. Hohoho. Again, I'm right! And don't worry Aunty, I am still not judging you. Hohohoho.

Adinda said...

Mona ni ubat dia senang je. Suruh deting ngan abe wan kat G tower. Terus diam tak jual monabi dah.
Kwang3...

Mona said...

What is it with Adinda and detim with Azwan? Hello Adinda? Meh aku kenalkan kutu poodle yang jauh lebih class dari mamat tu.

Fuh! Kalau matsom tu poodle, Eliza tu doctor Phil, adinda ni snooki kot. Hohoho. Hohohoho. Hohohohoho.

Adinda said...

Hahahaha. U r so funneh babeh. U need that in order to survive here

pomenpokokceri said...

ape yg troll ni merepek daaa.. bagi aje la fact n figure..

encik MONA nak buktikan ape kat sini..nak buktikan aidid dan azwan salah?.. atau nak buktikan jus monabie tu hebat atau MLM itu bagus..

saya syorkan encik mona dan jojo and ass cramp buat satu blog utk lawan blog keparat nih..tgk hit mcm mana..


errr..saya cuma seorang pomen kampung belajar setakat SRP..

Nokia E66 (outdated? yes) said...

sokong pomen, those threesome MLM ass-licker should create their own blog to counter Aidid's, let see the hitzzz ;D

azwan said...

hehehe...kesian. Tak sampai tahap pemikiran dorang neh. Aku dah tak interested nak layan dua2 ekor babi neh...you know..the lowest life form. Sorang bacul, sorang asik dok lab. abes cerita.

See aaa Eliza, aku boleh bantu dorang all the way to the peak kalau dorang sudi mengalah. Tp tu la kan, sesetengah kes memang tak boleh diubati lagi.

Huiyo...aku memang respek tuan blog kasi chance 2 ekor babi ni terlepas kandang. Memang fair play. Elok buat satu lagi kandang, just like for pak kordi.

Aidid Mu'addib said...

To mona and jojo...
Just how dense can a person be?
Give it a rest... it's been explained countless times b4.
Hey... you two wanna suck dick?
Call me... 1300-88-2525.

Hevea Brasiliensis Rubber Tapper said...

layan pizza sepapan dari Abg Aidid,aku yang menoreh neh pun makan pizza seminggu sekali.kalo dah lingkup nanti mona dgn jojo, mai lar keja dengan aku,tak cukup pekerja lagi.aku pun kerja menoreh gak..cuma jangan duk mengulat banyak,takut jadi duit haram.

skylar said...

there is only 1 trend for MLMers (malay muslims - muslim ke?):

they are all scammers pengkhianat bangsa haramjadah - what a shame to call themselves a muslim when truly money and greed is what they put in their heart.

tak ke dajal tu?

Mona said...

What? And get RM300 every two days? Hohoho...my rate is RM300 every hour Havea brasiliensis....Baik ko join aku, lagi tak penat. Interested?

azwan said...

RM300 every hour is not even professional rate. Ko ni tukang cuci loji ke? Desperate cari rezki haram..

hahahhaha...bangang...

Hevea Brasiliensis Rubber Tapper said...

RM 300 tu baru 3 ekar tanah ja monafendy badigol,tanah lain aku kasi adik beradik aku usahakan dan aku tak sapu semua sorang2..of course bila ko nyatakan rate gaji haram hang tu kat aku, ianya membuktikan hang memang ada grandiosity punya manners.
lately,people don't believe account statement dengan kereta overprice cukai korang tu kecuali depa neh memang bodo dungpiang.

ko pegi lar tanya orang kampung tu..berapa banyak duit depa bawah tilam dol. nanti terbeliak mata bodo ang tu. takat pi cari statement ekonomi orang kampung yang kaki rempit dan kaki duk sapu getah orang tu buat pa.aku yang pernah belajar medik neh pun lebih suka dengan kerja kampung dan lebih lumayan. peluang kat negara sendiri pun ada merata2.

and of course.sejam RM300 ek..macam rate pelacur ja aku rasa.

azwan said...

HEHEhehehehHEHEE...

RM300 sejam its like professional rate about 10-15 years ago. Kasi chance la kat boilerman kat lab...no wonder masuk MLM. Desperate for extra income. But unfortunately extra haram income...

skylar said...

hahahah! touche bro havea..

rm300/hr tu ade gaye rate some old whore yg dah tak laku tapi dok menjaja **** dia la.. high class punya mahal lagi tu..

biasa la dok dlm lab.. chances are she's obese pun.. ouch!!

typical mlm scammers - boast their nonexistant non-logical income.. as if the rest of us is dumb (like them).. yeah continue living in your lalaland.. your deathwish not ours

Adinda said...

Wuiyoo mulut lelaki ngutoks..
Sampai ke saiz badan!
Saiz bontot tak nak taruk keww?

Mona said...

Hohohoho.....Yes Adinda. Tengok la orang lelaki. Aku cakap terus terang apa yang aku dapat sejam dengan MV, derang dok kutuk ke lain. Pelacur la, obese la, even in one thread pasal size vagina pun ada! Fuh! Seriously macam budak-budak hingusan.

Doktor Romey the 2nd tu, nak pandang rendah rate RM300 sejam? Why? Sebab dia nak eksyen la yang dia tu gaji lagi banyak. Wei geiboi, rezeki masing-masing. Yang penting usaha. MV boleh bagi extra income, boleh menabung untuk masa depan.

Duit haram tu, ko yang cakap. Ramai lagi Ustaz2 yang cakap MLM harus. Wat apa ikut cakap korang yang tah hapa tah sapa ni? Baik aku ikut nasihat orang yang lebih credible.

Aku tengok ramai kat sini secara tak langsung makan gaji haram gak. Melambak-lambak pi kluaq breakfast pagi-pagi (padahal kerja patut start pukul 8, dia datang punch pastu kluaq), time kerja dok terjah kat blog Aidit/blog lain/fb atau ada yang amek kesempatan kluar pi bank, pi servis kereta, pi shopping waktu kerja. Bukan curi tulang ka? Tak haram ke cam gitu? Hohohoho....jangan dok pandai nasihat je, sendiri mau ingat...

azwan said...

hehehhe... kalau pencuci lantai rate 25 sen per hour pun aku lagi respek dari korang2 pengkhianat bangsa oii. Yg penting rezki mesti Halal, jauh dari unsur2 syubhah. Tp kalau jenis tak kesah bagi anak bini makan rezki haram, then boleh teruskan mcm bese la bitch oi..

Monavie patuh syariah? ahhahHHHHAHAahhahahaahHAAHAHhahaa..mimpi la ko bitch. Sudah2 la pelacur woi..bukak kopek ko tu besar2, baca sama ada compensation plan monababi ko tu betol2 patuh semua kriteria dalam garis panduan MLM syariah atau tak. Kata rajin membaca fucker. Critic journal pun tak pass. Aku taknak spoon feed bahlol mcm ko ni.

Kalau hati tu dah hitam, dah sesat, benda2 haram pun dah jadi darah daging.

One more thing, isu pasal mkn gaji tu dah lapuk. Biase isu tu MLMers yg still tak habis belajar bwk, bukan level "researcher" mcm ko. hahahhha!! Dah bincang melambak kali dlm blog ni. Ayat2 nko tu ayat kelas malam la bitch, yg mana upline2 ko tu jajap setiap kali masa seminar. What the fuck gaji jadi haram kalau buat semua benda2 palat tu? What kind of thought process is this? Macam mana hukum gaji leh jatuh jadi haram? Kira walaupun ikut 100% file meja, gaji jadi haram gak?

You are gone laa Mona fuck, your comments is no longer reliable. I thought you are one step ahead of other trolls. Almaklumla tau sket2 pasal research, which is a plus point. Unfortunately taraf pukimak ko same je dgn low class troll woii..

azwan said...

http://media.monavie.com/pdf/malaysia/compensation_plan.pdf

http://www.islam.gov.my/muamalat/sites/default/files/garis_panduan/2011/09/garis_panduan_mlm_20111.pdf

Errr....monababi memang Halal! WTF?

hahahahHAHAAHahahahahha...!!

Eiii...Kalau aku la...minta simpang la benda2 gini.

syamsul zikri said...

huiyo, meriah meriah..

wan_cikgumuzik said...

aku dah baca semua entri dan komen2 kat sini...

nih satu lagi perniagan yg nampak mengarut.. dalam masa 8 jam dah boleh dapat RM5.900.. lagi busuk dia punya kencing...

cerita lanjut, sila tgk kat sini.. aku bagi bukti sekali..

http://wancikgumuzik.blogspot.com/2011/11/perbualan-fb-yang-nampak-fake-8-jam.html

leena@haz said...

Bisnes MLM ini dihukumi halal tidak hanya berdasarkan produk yang dijual adalah barangan yang halal dan harus diamati adakah system MLM yang dijalankan melanggar hukum syara’ atau tidak. Memang kita diwajibkan dalam berdagang hanya menjual barang yang dihalalkan oleh syara’, diharamkan menjual khamr, anjing, babi, salib, dan lain-lain. Tetapi sistem perdagangannya juga tidak boleh melanggar hukum syara’, seperti berbohong, penipuan dalam timbangan menjual barangan yang rosak mahupun satu transaksi dengan dua akad, dan lain-lain. Maksudnya dua hal harus dipenuhi: jenis barang dan sistem perdagangan.


Transaksi MLM yang umum berlangsung telah melanggar dua hukum syara.’

a)Melakukan satu transaksi dalam dua akad, shafqatayn fi shafqah untuk jasa atau bay’atan fi bay’ah untuk barang. Pada saat yang sama seorang anggota MLM menjadi pembeli dan sekaligus wakil bagi perusahaan.

b)Terjadi aktiviti wakil atas wakil/perantara atas perantara (syamsarah ‘ala syamsarah), seorang up line (perantara) menawarkan produk kepada down line (perantara berikutnya). Padahal produk yang ditawarkan up line tersebut bukan miliknya, ia hanya berfungsi sebagai wakil dan tidak berhak mencari wakilnya yang lainnya (down line).

Jika kita melakukan aktiviti yang diharamkan oleh syariat Islam, maka wang hasil usaha tersebut tentu haram juga. Dan setiap wang haram akan dipertanggung-jawabkan nanti di Yaumil akhir nanti. Adakah hujjah kita kepada Allah swt atas wang haram itu?. Lebih baik kita memperoleh penghasilan yang halal meskipun sedikit, daripada banyak tetapi haram.


Wallahua'lam.

eddyguitar said...

Aku sentiasa didatangi oleh bdk2 skor a ni..xabis2 nk promote kt aku..harap2 entry ni dpt membantu aku untuk tdak diselubungi oleh misteri bnda alah ni... hehehe

Unknown said...

Salam pd sy dkt mana2 pun tiada sapa yg salah yg salah diri sesorg 2 sendiri, jgn libatkan org lain, kita nk hukum sesuatu perkara perlu ada dalil yg menguatkan lagi hukuman kita. kalau org yg selalu rasa di tipu bermaksud org itu sendiri yg penipu. Cukuplah buat dosa kering. Sy nasihat utk semua dan diri sy sendiri. TQVM. HEBATTTT...heyyyyy..

Akukah? said...

Gosh!! one more lengthy entry done! dah abis baca nak kena digest lak..

errr... disclaimer AM tu terang benderang bagitau pe'el dia camane... still ada gak yg sesaje je nak kena swing free2!! (perhaps nak jlnkan tanggungjawab.. ke saje nak peleceh AM???)